Skip to main content

בחירת העורך, 2019

Kinect האק מסייע העיוור נווט

Kinect האק מסייע העיוור נווט

גרזן, שנוצרו על ידי תלמידי תואר שני מיכאל Zöllner ו סטפן הובר, כרוך הרבה להציב בזהירות את זה, למרות שזה לא נותן את רואה חלקית את היכולת לראות, הוא מספק מודעות טובה יותר של סביבה מקורה. קרא NAVI (עזרי ניווט עבור לקויי ראייה), Kinect יושב על ראשו של אדם מחובר קסדה. Kinect הוא חוטית עד מחשב נייד, אשר ממוקם בתיק גב מקופל החוצה.